ข่าวสารของเรา/ News.

15 มกราคม 2554 | ข่าวประชาสัมพันธ์
งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ถวายการดูแลหม้อแปลงประจำปี ณ วัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
1. หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)
2. หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)
3. หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด (Instrument Transformer)
4. หม้อแปลงสำหรับความถี่สูง (High frequency Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ระบบสำหรับหม้อแปลงจำหน่ายที่ใช้งานทั่วไป
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น
2 ระบบคือ
1. ระบบ 1 เฟส 3 สาย  มีใช้งาน 4 ขนาดคือ 10 KVA , 20 KVA , 30 KVA , 50 KVA
2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย  มีหลายขนาดได้แก่ 30, 50, 100, 160, 250, 315, 400, 500, 1000, 1250, 1500, 2500 KVA.

หม้อแปลงที่ติดตั้งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วไป
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้ใช้ได้ตั้งแต่ขนาด
10 KVA. 1 เฟส จนถึง 250 KVA. 3 เฟส (ยกเว้น 30 KVA. 3 เฟส)


ภาพแสดงจัดสำคัญต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้า

ภาพแสดงจุดสำคัญต่างๆของหม้อแปลง และจุดที่ต้องเช็ค ดูแล และบำรุงรักษา
เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น


บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจ บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค
ให้เป็นผู้ดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของท่าน เรามุ่งมั่นพัฒนาทั้งบุคคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อตอบสนองธุรกิจของท่านอย่างเต็มความสามารถ เพราะธุรกิจของท่านต้องเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา เราสัญญาจะเดินเคียงข้างท่านตลอดไป เพื่อดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงของท่าน ไม่ให้หยุดชงัก มอบหมายงานสำคัญนี้ให้เรามืออาชีพคอยดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ท่านเครื่องมือที่ทันสมัย แม่นยำ เที่ยงตรงมั่นใจได้
ภาพแสดงน้ำมันในหม้อแปลง และแสดงสีของนำมันภายในหม้อแปลง


บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ใส่ใจทุกกระบวนการ ของการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบในการใช้งาน เราคัดคุณภาพของน้ำมันที่ได้คุณภาพเกรด A สำหรับใช้กับหม้อแปลงของท่าน และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลง
เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจของท่าน มั่นใจในคุณภาพ มอบความไว้วางใจให้เรา บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด
เป็นผู้ดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงของท่าน คุณวางใจได้....น้ำมันที่ใช้เราคัดเฉพาะเกรด A เพื่อยืดอายุการใช้งานที่นานกว่า