sangwarn.com
sangwarn.com
sangwarn.com
sangwarn.com

บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด บริการดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, เซอร์วิสหม้อแปลง
ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้่า, Transformer บำรุงรักษาหม้อแปลง, วิธีดูแลรักษาหม้อแปลงอย่างถูกต้อง
วิธีป้องกันไฟฟ้าดับ, บริการตรวจสอบไฟฟ้าฟรี, เช็คระบบไฟฟรี, หม้อแปลงไฟฟ้า, Transformer Maintenance
การดูแลหม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้า ฟรี!       “ ไฟฟ้า ” มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ถ้าลองนึกภาพดูเมื่อไหร่ที่ไฟฟ้าดับ
จะเกิดความโกลาหล หรือเดือดร้อนกันมากมายขนาดไหน ในธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ๆ บางประเภทไฟฟ้าดับแต่ละครั้งก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นมูลค่าหลายๆแสนหรืออาจจะเป็นหลักล้านก็ได้การป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดับ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่หลายๆ ฝ่ายควรให้ความสำคัญเป็นอันมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง วิธีการป้องกันสิ่งนี้ได้ก็คือการดูแล/การบำรุงรักษา
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้งานในระบบจำหน่าย ซึ่งได้แก่ สายเคเบิ้ล, เสาไฟฟ้า, เบรคเกอร์, รีเลย์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบกราวด์ ฯลฯ
ให้มีสภาพดี พร้อมใช้เสมอ
          
“ หม้อแปลงไฟฟ้า ” ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักชนิดหนึ่งในระบบจำหน่ายที่เราใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจำวัน คือเป็นอุปกรณ์
ที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง จากระบบจำหน่ายให้มีระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ เพื่อจ่ายเข้าสู่อาคาร, บ้านเรือน, ถนนหนทางต่างๆ ฯลฯ ให้เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ หม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีการหยุด ดังนั้นเพื่อให้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีอายุยืนยาวจึงควรจัดให้มีการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาประจำปี โดยมีการกำหนดความถี่ที่เหมาะสมเช่น ปีละ 1-2 ครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือความจำเป็นต่างๆ เช่น ลักษณะการจ่ายกระแส, สภาพแวดล้อม, สถานที่ตั้ง ฯลฯ และควรมีการตรวจสอบบำรุงรักษาที่เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับชนิดหรือประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า
          ดังนั้นทาง บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ชึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ให้เกิดการชำรุดก่อนเวลาอันควรซึ่งทำให้เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจของท่าน ทางบริษัทฯเราจะดำเนินการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าของท่านโดยช่างผู้ชำนาญงาน และบริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยไม่เสียค่าตรวจเช็คใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่เกิดความเสียหาย ชำรุด เสื่อมสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์
          ทางบริษัทฯ มีความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านมีความประสงค์
อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ Tel. 034-978-557การบริการครบวงจร เพื่อการดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณวางใจได้ในการบริการที่ประทับใจจากเรา...
บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจ บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค
ให้เป็นผู้ดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของท่าน เรามุ่งมั่นพัฒนาทั้งบุคคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อตอบสนองธุรกิจของท่านอย่างเต็มความสามารถ เพราะธุรกิจของท่านต้องเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา
เราสัญญาจะเดินเคียงข้างท่านตลอดไป เพื่อดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงของท่าน ไม่ให้หยุดชงัก
มอบหมายงานสำคัญนี้ให้เรามืออาชีพคอยดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ท่าน